Välkommen till Saneringsfirman

Vi på Saneringsfirman har en mångårig erfarenhet och det kunnande som fordras för att ta hand om alla behov du har inom sanering och rengöring.

Sanering - Vi sanerar Asbest, PCB, Brand, Mögel, Lukt & Nikotin samt utför rivningsarbeten och miljöinventeringar.

Rengöring - Vi utför Ventilationsrengöring, Klotter- fasadrengöring och städarbeten.

Ovan nämnda tjänster är ett axplock av de vi utför. För mer information, kontakta oss gärna så hjälper vi dig med just det du har behov av.

Med vänliga hälsningar,
VD - Olle Hedberg

Credits:Web design by Orice Media.